??? ?????? => ????????Я???????????F1??????? ????????????????

????????Я???????????F1??????? ????????????????

  • ???:2019??08??24??
  • ???:???
  • ???:???
????????2019??8??23??/?????/--?????????????????(CasioComputerCo.,Ltd.)???????????°?????(EDIFICE)??и????????????????????????????????????????????????????1??????????23:5959????????

????2019??8??23??/?????/--?????????????????(CasioComputerCo.,Ltd.)???????????°?????(EDIFICE)??и??????????????????????????????????????????????

??? http://www.tuigb.com/

??????1??????????23:5959?????????????????????200????????????????

??? http://www.tuigb.com/

???????

??? http://www.tuigb.com/

?????????????????????????????????????????????????????--?????????????????????????????(DLC)????????????????????????????????????????????????????????洦???????????????????????λ??????EQB-1000HRS?????????Kevlar?????????????????Cordura???????????????????????????????á?

??? http://www.tuigb.com/

??????????г????????С????9?????λ?????????????????????????????????????????????????????????????????

??? http://www.tuigb.com/

??????????????????(HondaRacing)???EQB-1000HRS??EQB-1000HR??????????????????????κ????????????????Χ????????????900???2,900???

??? http://www.tuigb.com/

??????ú?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????EQB-1000HRS???????????????????????????????????????????????????б???????ú???????F1?????????????

??? http://www.tuigb.com/

????

??? http://www.tuigb.com/

???????

??? http://www.tuigb.com/

???2???????Χ????????

??? http://www.tuigb.com/

??????????????????(LastLapIndicator)??????С???????????????????????Χ??-5??1????????????????????????????????????????????????ó?????????????????????????????????????200?????????????1/1000??

??? http://www.tuigb.com/

????????

??? http://www.tuigb.com/

????

??? http://www.tuigb.com/

Bluetooth??????????

??? http://www.tuigb.com/

?????

??? http://www.tuigb.com/

????????

??? http://www.tuigb.com/

???2???????Χ????????

??? http://www.tuigb.com/

?????

??? http://www.tuigb.com/

??????1??????????23:5959?????????????????????200????????????????

??? http://www.tuigb.com/

???

??? http://www.tuigb.com/

????????(ScuderiaToroRosso)???????????F1???????????EQB-1000TR??EFR-S567TR????????С??????????μ???????????????????F1?????????

??? http://www.tuigb.com/

????

??? http://www.tuigb.com/

?????

??? http://www.tuigb.com/

????????

??? http://www.tuigb.com/

100??

??? http://www.tuigb.com/

????

??? http://www.tuigb.com/

?62g

??? http://www.tuigb.com/

??????????????????????????ó???????????,?????????????????????????书????д??300?????п????????????????????С????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??? http://www.tuigb.com/

Bluetooth?????????????BluetoothSIG,Inc.??????????????????????????????????????

??? http://www.tuigb.com/

??????

??? http://www.tuigb.com/

EQB-1000TR

??? http://www.tuigb.com/

???????

??? http://www.tuigb.com/

?135g

??? http://www.tuigb.com/

5??SR927SW???

??? http://www.tuigb.com/

??????????????????????300??????У???????????????????????????????λ???????????????????????????????????????????????????????????12/24С????

??? http://www.tuigb.com/

49.9×45.6×8.9mm

??? http://www.tuigb.com/

??????????

??? http://www.tuigb.com/

??????????????*??????????19????

??? http://www.tuigb.com/

100??

??? http://www.tuigb.com/

??????

??? http://www.tuigb.com/

?????

??? http://www.tuigb.com/

????

??? http://www.tuigb.com/

????

??? http://www.tuigb.com/

??????

??? http://www.tuigb.com/

??????

??? http://www.tuigb.com/

1??????????????????

??? http://www.tuigb.com/

EFR-S567TR????????????????EFR-S567D???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????λ???

??? http://www.tuigb.com/

EFR-S567TR

??? http://www.tuigb.com/

??????

??? http://www.tuigb.com/

49.9×45.6×8.9mm

??? http://www.tuigb.com/

EQB-1000HRS???64g

??? http://www.tuigb.com/

??????????????*??????????19????

??? http://www.tuigb.com/

???????????????????EQB-1000TR??EFR-S567TR???????о?????????2019??F1???????????????????????????????????????????????????С???????????????????????????????????????????????????

??? http://www.tuigb.com/

????????

??? http://www.tuigb.com/

*????????????????????????

??? http://www.tuigb.com/

1??????????????????

??? http://www.tuigb.com/

?????

??? http://www.tuigb.com/

EQB-1000HR???130g

??? http://www.tuigb.com/

*????????????????????????

??? http://www.tuigb.com/

???

??? http://www.tuigb.com/

ToughSolar??????????????????磩

??? http://www.tuigb.com/

???EQB-1000HRS??EQB-1000HR???????EQB-1000????????EQB-1000???????????У???????ToughSolar?????????????????????????????

??? http://www.tuigb.com/

???

??? http://www.tuigb.com/

??????????????????????300??????У???????????????????????????????λ???????????????????????????????????????????????????????????12/24С????

??? http://www.tuigb.com/

???????

??? http://www.tuigb.com/

ToughSolar??????????????????磩

??? http://www.tuigb.com/

?2?±20??

??? http://www.tuigb.com/

50.5×45.6×9.5mm

??? http://www.tuigb.com/

??????1??????????000"??2959"????μ??

??? http://www.tuigb.com/

????

??? http://www.tuigb.com/

????Χ

??? http://www.tuigb.com/

????Χ

??? http://www.tuigb.com/

100??

??? http://www.tuigb.com/

??·???????????????????????????????HRDSakura?????????HRDSakura??????з???????????????????????????????????????????

??? http://www.tuigb.com/

Bluetooth?????????????BluetoothSIG,Inc.??????????????????????????????????????

??? http://www.tuigb.com/

TheLaunchoftheCasioEQB-1000TR(STR):ScuderiaToroRossoLimitedEditionwiththeScuderiaToroRossoteamcoloursandcarbonfibrebezel/dialandtheCasioEQB-1000HRSHondaRacingLimitedEdition,withabezelmadeofTitaniumAluminde,thesamematerialusedintheHondaF1enginevalves.

??? http://www.tuigb.com/

EQB-1000HR/1000HRS

??? http://www.tuigb.com/

Bluetooth??????????

??? http://www.tuigb.com/